Szkolenia

Wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach obowiązkowo uczestniczą w szkoleniach dotyczących prawnych aspektów ich zatrudnienia, odpowiedzialności, etyki pracy, a także specyfiki pracy z dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Prowadzone są również szkolenia, warsztaty rozwijające umiejętności interpersonalne, organizacyjne ochotników. MOPR Wolontariat Kielce prowadzi następujące szkolenia dla wolontariuszy:

 • ABC Wolontariatu – szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy MOPR
 • Senior Wolontariusz (Kluby Seniora)
 • Koordynator wolontariatu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metody i formy pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, współpraca z Wydziałem Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  Jak skutecznie nauczyć czytania dzieci 6-7-letnie
  Trudności z pisaniem, czyli o dysgrafii dyslektycznej, motorycznej i przestrzennej
  Praca z dziećmi z trudnościami w czytaniu i w pisaniu (dysleksja i dysortografia)
  Dziecięce sposoby rozwiązywania matematycznych zadań tekstowych
  Klocki Cuisenaire’a w nauce języka angielskiego
 • Metody i formy pracy z osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi, współpraca z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Grupą Ratownictwa PCK Kielce
 • Pierwsza pomoc w wolontariacie, współpraca z Grupą Ratownictwa PCK Kielce oraz Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 • Sztuka, nauka, zabawa, współpraca z Wydziałem Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  Twórczość plastyczna jako forma wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci – zabawy z kreską, zabawy z formą, zabawy z kolorem
  Ćwiczenia emisyjne dla dzieci
  Animacja muzyczna w pracy z dziećmi
  Ozdoby i dekoracje świąteczne
 • Dobra bajka lekiem na smutki, czyli bajkoterapia w praktyce, współpraca z Fundacją „Wioska Aniołów”
 • Muzykoterapia jako metoda wspomagająca rozwój twórczy dziecka, współpraca z Fundacją „Wioska Aniołów”
 • Pedagogika cyrku w praktyce, współpraca z Fundacją „Dr Clown”.


WSPÓŁPRACUJEMY

WSPIERAJĄ NAS

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck