Jak skorzystać z pomocy wolontariusza?

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”.

Flora Edwards

     Jeśli jesteś mieszkańcem Kielc i potrzebujesz wsparcia wolontariusza skontaktuj się pracownikiem socjalnym w rejonie Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli po raz pierwszy zgłaszasz się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, pracownik umówi się z Tobą na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania Twoim lub zgłaszanej osoby potrzebującej.

     W przypadku przyznania pomocy wolontaryjnej, pracownik socjalny lub asystent rodziny zgłasza zapotrzebowanie na pomoc wolontariuszy, na wniosek klienta wypełniając formularz zgłoszeniowy, który zawiera informacje, kto, w jakim zakresie i w jakim czasie potrzebuje pomocy wolontariusza oraz określenie ewentualnych konkretnych cech i umiejętności wolontariusza, jakie są wskazane przy danym typie pracy (np. płeć, wiek, wykształcenie itp.). Wypełnioną ofertę pracownik socjalny kieruje do koordynatora wolontariatu, który sprawdza zasadność wnioskowanej pomocy i na jej podstawie poszukuje ochotników do współpracy. Następnie po znalezieniu odpowiedniego wolontariusza kontaktuje się z osobą zgłaszającą i umawia pierwsze spotkanie w celu w prowadzenia wolontariusza w środowisko pracy i ustalenia zasad współpracy wolontariusza z klientem.

     Jeśli chodzi o uzyskanie wsparcia dla osoby starszej lub niepełnosprawnej, pracownik socjalny po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym zdecyduje, jaka forma pomocy byłaby najbardziej potrzebna (np. usługi opiekuńcze, usługi pielęgnacyjne, pomoc wolontariusza). Należy podkreślić, że wolontariusze nie świadczą pomocy pielęgnacyjnej ani opiekuńczej!

     W przypadku wnioskowania pomocy dla dziecka w nauce przy odrabianiu lekcji należy zauważyć, że wolontariusze pracują w systemie „jeden na jeden”, czyli jedno dziecko – jeden wolontariusz.WSPÓŁPRACUJEMY

WSPIERAJĄ NAS

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck