Nasze działania

„Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacja życiowych, oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw”.

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 

MOPR Wolontariat Kielce adresuje swoje działania pod kątem zróżnicowanych grup beneficjentów i problemów społecznych. Oparty na strategii współpracy wolontariuszy i aktywizujących metodach dzielenia się wiedzą oraz pasją wolontariuszy, sprzyja zwiększeniu aktywności obywateli, i podnoszeniu świadomości wspólnot lokalnych. Stanowi dodatkowy instrument wsparcia polityki społecznej państwa, w zakresie świadczenia pomocy społecznej potrzebującym.

Formy angażowania ochotników w działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach są bardzo różne i zależą od indywidualnych potrzeb klientów, najczęściej jednak wolontariusze świadczą pomoc na rzecz:

  • dzieci i młodzieży w zakresie: poprawy wyników szkolnych, organizacji czasu wolnego i rozwijania zainteresowań, podnoszenia samooceny dziecka oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości
  • osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych w zakresie: zaspokojenia potrzeby kontaktów społecznych poprzez dotrzymywanie towarzystwa, rozmowy wspierające, odwiedziny, spacery, pomoc w drobnych czynnościach domowych, których osoba nie może samodzielnie wykonywać ze względu na wiek czy schorzenie np. przyniesienie zakupów, sprzątanie
  • działań akcyjnych w zakresie: organizacji różnego typu imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, festynów, obsługi spotkań, zbiórek żywności, przy dystrybucji paczek żywnościowych na rzecz osób potrzebujących, zbiórce nakrętek, pomocy na rzecz danej rodziny.

Potwierdzeniem rzetelności podejmowanych działań są opinie naszych wolontariuszy, pracowników socjalnych i klientów pomocy społecznej. Klienci wyrażają zadowolenie ze współpracy, w szczególności podkreślając troskę, indywidualne podejście oraz kompetencje naszych wolontariuszy.WSPÓŁPRACUJEMY

WSPIERAJĄ NAS

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck