WOLONTARIAT W POLICJI

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „CIVIC VOLUNTEERING – INNOVATIONS IN ACTION”

wolontariat w policji

28 czerwca 2016 r., we wtorek w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Wolontariat w Policji i w przestrzeni miejskiej – z Londynu do Polski” podsumowującą projekt „Civic Volunteering – Innovations in Action”, w którym brał udział również Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Celem konferencji było promowanie idei wolontariatu w służbach społecznych, w szczególności w Policji i podsumowanie 2 letniej współpracy kilku podmiotów w zakresie realizacji projektu. Konferencja odbyła się w Warszawie pod patronatem Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.

Zgodnie z warunkami porozumienia przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach uczestniczył w wizytach studyjnych w ramach projektu w Krakowie, w Estonii oraz w Wielkiej Brytanii. W trakcie dwuletniej współpracy wdrożono z sukcesem elementy wolontariatu w Policji, a przeszkoleni wolontariusze mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszej lokalnej społeczności. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem, w lokalnych mediach pojawiło się mnóstwo publikacji na ten temat i materiałów, przedstawiony został także w TVP program 2. Wolontariusze zaangażowani byli w działania z zakresu profilaktyki społecznej, zabezpieczenia sezonu wodnego, aktywizacji seniorów, projektu dotyczącego zatrucia czadem. Ponadto Komenda Miejska Policji w Kielcach w ubiegłym roku na Gali Wolontariatu otrzymała wyróżnienie jako miejsce przyjazne wolontariuszom.

Na konferencji wystąpili między innymi przedstawiciele i koordynatorzy wolontariatu w Policji z Wielkiej Brytanii. Konferencja swoim zakresem objęła także inne formy wolontariatu w służbach publicznych, w tym wolontariatu w armii prezentowanego przez Estońską Ligę Obrony.

Relacja dostępna na stronie: http://www.kielce.swietokrzyska.policja.gov.pl/kmp/dzialania-policji/aktualnosci/15475,Konferencja-podsumowujaca-projekt-Civic-Volunteering-Innovations-In-Action.html

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.


WSPÓŁPRACUJEMY

WSPIERAJĄ NAS

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck